Liên hệ

CÔNG TY TNHH TMDV SAO VIỆT

Địa chỉ: 49 Trần Anh Tông, TP.Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: +84256.3546323 - +84256.2460000

Email: info@savisco.vn

Website: www.savisco.vnCÔNG TY CP TMDV VIỆT STAR

Địa chỉ: 55 Nguyễn Huệ, TX Ayun Pa, Gia Lai

Điện thoại: +84269.3852444

Email: info-ay@savisco.vn

Website: www.savisco.vnCHI NHÁNH PLEIKU: CÔNG TY CP TMDV VIỆT STAR

Địa chỉ: 112 Nguyễn Lương Bằng, Tp.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: +84269.3717444

Email: info-pl@savisco.vn

Website: www.savisco.vnTRUNG TÂM TMDV THUẬN PHÁT COMPUTER

Địa chỉ: 55 Nguyễn Huệ, TX Ayun Pa, Gia Lai

Điện thoại: +84269.3852833

Email: info-tp@savisco.vn

Website: www.savisco.vn


Văn phòng:

Địa chỉ: 49 Trần Anh Tông, Tp.Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: +84256.3546323 - +84256.2460000

Giám đốc: Hồ Minh Phương

Điện thoại: +84905113488

Văn phòng:

Địa chỉ: 55 Nguyễn Huệ, Tx.Ayun Pa, Gia Lai

Điện thoại: +84269.3852444

Giám đốc: Huỳnh Văn Sơn

Điện thoại: +84904904999

Chi nhánh Pleiku:

Địa chỉ: 112 Nguyễn Lương Bằng, Tp.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: +84269.3717444

Giám đốc: Lê Minh Phụng

Điện thoại: +84987180777

Địa chỉ: 55 Nguyễn Huệ, Tx.Ayun Pa, Gia Lai

Điện thoại: +84269.3852833

Giám đốc: Ngô Lục Yên

Điện thoại: +84919147467

Đối tác

Copyright © savisco.vn. All rights reserved.